zmień miasto

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, OlsztynUWM - studia w dobrym klimacie!

BIURO KARIER UWM

Misją Biura Karier UWM jest wsparcie studentów i absolwentów w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz pomoc w podjęciu aktywności zawodowej i wejściu na rynek pracy

 

 Główne zadania i aktywności Biura Karier:

 • Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego a w tym:
 • diagnozowanie kompetencji i predyspozycji zawodowych
 • coaching kariery - wsparcie w budowaniu ścieżki kariery
 • Poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości - indywidualne spotkania z doradcami ds. przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej, współpracą z inkubatorami przedsiębiorczości, tematyką start up’ów.
   
 • Organizacja warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in.               z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.
 • Dostarczanie informacji na temat rynku pracy na temat: trendów, procedur rekrutacyjnych pracodawców, wymagań kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, możliwości podnoszenia kwalifikacji.
 • Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk poprzez prowadzenie bazy danych ofert pracy staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Biurze Karier studentów i absolwentów.

Biuro Karier UWM dysponuje bazą ofert pracy, staży, praktyk w ramach Międzyuczelnianego Biura Karier https://biurokarier.edu.pl/

 • Współpraca z pracodawcami m.in. podczas organizowanych prezentacji firm na UWM w ramach Targów Pracy, Praktyk i Staży, Salonów praktyk, wykładów i warsztatów organizowanych przez pracodawców na UWM.
 • Badanie losów zawodowych absolwentów - monitorowanie działań zawodowych i osiągnięć absolwentów na rynku pracy, a następnie na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informowanie uczelni wyższych o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia.
 • Funkcja informacyjna dla przyszłych kandydatów na studia - wspieranie uczniów szkół średnich w podejmowaniu decyzji na temat przyszłości edukacyjnej i zawodowej