Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, Olsztyn

UWM - studia w dobrym klimacie!
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

BIURO KARIER UWM

Misją Biura Karier UWM jest wsparcie studentów i absolwentów w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz pomoc w podjęciu aktywności zawodowej i wejściu na rynek pracy

 

 Główne zadania i aktywności Biura Karier:

 • Poradnictwo zawodowe – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi w celu szeroko rozumianego planowania ścieżki rozwoju zawodowego a w tym:
 • diagnozowanie kompetencji i predyspozycji zawodowych
 • coaching kariery - wsparcie w budowaniu ścieżki kariery
 • Poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości - indywidualne spotkania z doradcami ds. przedsiębiorczości dla studentów i absolwentów zainteresowanych otworzeniem własnej działalności gospodarczej, współpracą z inkubatorami przedsiębiorczości, tematyką start up’ów.
   
 • Organizacja warsztatów podnoszących umiejętności radzenia sobie na rynku pracy m.in.               z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, radzenia sobie podczas procesu rekrutacji, określania potencjału zawodowego, doskonalenia umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz rozwijania kompetencji zawodowych.
 • Dostarczanie informacji na temat rynku pracy na temat: trendów, procedur rekrutacyjnych pracodawców, wymagań kwalifikacyjnych wobec kandydatów na oferowane stanowiska, możliwości podnoszenia kwalifikacji.
 • Pośrednictwo w znalezieniu pracy, stażu i praktyk poprzez prowadzenie bazy danych ofert pracy staży i praktyk oraz przesyłanie spersonalizowanych propozycji zatrudnienia do zarejestrowanych w Biurze Karier studentów i absolwentów.

Biuro Karier UWM dysponuje bazą ofert pracy, staży, praktyk w ramach Międzyuczelnianego Biura Karier

 • Współpraca z pracodawcami m.in. podczas organizowanych prezentacji firm na UWM w ramach Targów Pracy, Praktyk i Staży, Salonów praktyk, wykładów i warsztatów organizowanych przez pracodawców na UWM.
 • Badanie losów zawodowych absolwentów - monitorowanie działań zawodowych i osiągnięć absolwentów na rynku pracy, a następnie na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informowanie uczelni wyższych o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia.
 • Funkcja informacyjna dla przyszłych kandydatów na studia - wspieranie uczniów szkół średnich w podejmowaniu decyzji na temat przyszłości edukacyjnej i zawodowej

 

UWAGA PROJEKT!

W ramach podwyższenia standardów usług świadczonych przez Biuro Karier na UWM od września 2016 roku w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” (okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2019). Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Zapraszamy wszystkich studentów do zapoznania się z informacjami odnośnie możliwości wzięcia udziału w projekcie i korzyści płynących z uczestnictwa.

Bądźmy w kontakcie:

Nowa siedziba BIURA KARIER UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. R. Prawocheńskiego 9

10-720 Olsztyn (Stara Kotłownia, I piętro)

Tel.   89 524 52 62, 89 524 62 44 lub 89 527 92 12

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście