Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, Olsztyn

UWM - studia w dobrym klimacie!
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

„Dostępny UWM – studiowanie bez barier”

Jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że szukasz pomysłu na siebie. Dobrze trafiłeś/łaś, bo Nasza Uczelnia od kilku lat ciężko pracuje, nad zminimalizowaniem przeszkód, które mogą Cię dotyczyć podczas zdobywania wykształcenia. Postaramy się przedstawić Ci naszą ofertę, żebyś się przekonał/a, że warto na kilka ładnych lat zżyć się z Naszą Uczelnią.

Minie niedługo sześć lat odkąd zostało powołane Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych na UWM. To właśnie BON koordynuje wszelkie działania podejmowane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na rzecz studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami.

Z usług BON korzystać mogą:

Studenci z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów o Rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Studenci przewlekle chorzy lub niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych w trybie standardowym,

kandydaci na studia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, będący osobami z niepełnosprawnością albo u których niepełnosprawność lub stan zdrowia powoduje trudności w procesie rekrutacji,

a także pracownicy UWM, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z niepełnosprawnością.

Nasi studenci mogą liczyć na:

 • stypendium specjalne z tytułu posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • konsultacje w zakresie bieżącej sytuacji akademickiej, 
 • wsparcie asystenta dydaktycznego,
 • wsparcie psychologiczne,
 • wsparcie Tłumacza Języka Migowego,
 • wsparcie „STENOTYPISTY”,
 • możliwość udziału w lektoracie z języka obcego dostosowanego do potrzeb studentów
  z niepełnosprawnościami (w szczególności osoby z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu),
 • bezpłatne korzystanie z wypożyczalni sprzętu wspomagającego naukę,
 • bezpłatne korzystanie z pracowni komputerowej,
 • pomoc w adaptacji materiałów dydaktycznych (druk powiększony, druk
  w brajlu, druk wypukły),
 • możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, który nakreśli ścieżkę kariery zawodowej,
 • organizację spotkań szkoleń, warsztatów i wyjazdów tematycznych, które mają na celu aktywizację, integrację oraz podwyższenie umiejętności w celu stwarzania studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Nasze pozostałe działania to m.in.:

- organizacja cyklicznego spotkania pn. „Poznaj z nami Kortowo” – skierowane do studentów z niepełnosprawnościami, rozpoczynających kształcenie na UWM (I rok),

- współorganizacja Meczu koszykówki na wózkach wpisany w Kortowiadę (Juwenalia)

- udział w zawodach pływackich w Poznaniu

- udział w zawodach w bocci w Zielonej Górze

- udział w zjazdach studentów organizowanych przez zrzeszenia studentów działających w innych uczelniach

- warsztaty psychologiczne podczas spływu kajakowego

- i wiele innych

Jeśli masz pomysł na działanie wspierające proces kształcenia studentów z niepełnosprawnościami – na pewno Ci pomożemy w jego realizacji.

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście