Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, Olsztyn

UWM - studia w dobrym klimacie!
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

O Uczelni

UWM – studia w dobrym klimacie!

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest największą uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce, oferującą bezpłatne kształcenie na studiach stacjonarnych.

Uniwersytet powstał w 1999 roku łącząc pięćdziesięcioletnie tradycje Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Uniwersytet tworzy 18 wydziałów, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 10 dziedzinach i 16 dyscyplinach naukowych oraz stopnia doktora w 12 dziedzinach i w 24 dyscyplinach naukowych. Obecnie na Uniwersytecie powadzone są 75 kierunki kształcenia, na których studiuje ponad 20 tys. studentów

Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich zlokalizowanych jest w dzielnicy Olsztyna - Kortowie, stanowiącej samodzielne miasteczko akademickie. Campus - Kortowo posiada szeroko rozbudowaną infrastrukturę: nowoczesne laboratoria, pracownie, sale wykładowe, nowoczesne zaplecze naukowo-badawcze i rekreacyjne oraz osiedle mieszkaniowe. Walorem miasteczka akademickiego jest jego malownicze położenie wśród lasów i jezior. Teren całego campusu uniwersyteckiego jest monitorowany, a bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia straż akademicka. Campus - Kortowo zaliczany jest do jednych z najpiękniej zlokalizowanych ośrodków akademickich w Polsce.

Misją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju kształcenia wysokiej jakości absolwentów i kadr naukowych, realizacji badań naukowych dostosowanych do potrzeb gospodarki regionu i kraju oraz wzbogacania kultury narodowej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie funkcjonuje w systemie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, oznacza to, że przygotowana oferta dydaktyczna na poszczególnych kierunkach studiów, programy kształcenia i programy studiów, księgozbiór biblioteki (specjalistyczne podręczniki akademickie i książki naukowe), a także kwalifikacje kadry naukowej i warunki prowadzenia zajęć powodują, iż realizacja dydaktyki przebiega według ustalonych standardów gwarantujących wysoką jakość kształcenia.

 

 

 Czy wiesz, że?

 • UWM uzyskał certyfikat "Dobra Uczelnia - Dobra Praca", który wyróżnia dobre wzorce w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych. Certyfikat jest dowodem wysokiej jakości funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, współpracy uczelni z pracodawcami z regionu, a także wykorzystania nowoczesnych technologii w obszarze administracji i zarządzania uczelni oraz korzystania z zasobów wiedzy w Internecie.
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej dwukrotnie (2004 i 2008) przyznał Uniwersytetowi tytuł "Uczelni Przyjaznej Studentom".
 • Dzielnica Olsztyna - Kortowo, w której mieści się campus uniwersytecki, została nominowana w konkursie National Geographic Polska do tytułu "Cud Polski".
 • Część campusu uniwersyteckiego, która została włączona do rejestru zabytków, powstała już w XIX wieku. Tutaj Paweł Jaszczuk osadził akcję swojej powieści "Testament".
 • Olsztyńskie juwenalia "Kortowiada" to największa tego typu impreza w Polsce, którą corocznie odwiedza 100 tys. osób. Kortowiada została uznana za najlepsze juwenalia w Polsce wg internautów portalu eurostudent.pl oraz w konkursie ProJuvenes 2014  oraz ProJuvenes 2017 organizowanym przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kortowiada posiada swój oficjalny hymn nagrany przez zespół ENEJ.
 • UWM ma swoje profile w popularnych serwisach: YouTube i Facebook.
 • Campus uniwersytecki wyposażony jest w sieć bezprzewodowych punktów dostępu do Internetu.
 • 36 osoby zostały uhonorowane przez UWM tytułem doktora honoris causa. Wśród nich znaleźli się m.in. Jerzy Buzek, Stanisław Dziwisz, Władysław Bartoszewski, Jerzy Skolimowski czy Hans-Gert Pöttering.
 • W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 projektów badawczych
 • W ramach programu Erasmus studenci i pracownicy UWM mogą wyjechać do 200 uczelni wyższych w Europie.
 • W ofercie kształcenia UWM znajdują się programy kształcenia realizowane w językach obcych, m.in. na kierunkach: komunikacja międzykulturowa w Europie, lekarskim, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, politologii, ochronie środowiska, rybactwie.
 • Akademickie Centrum Kultury to wiele różnych agend kulturalnych. Od Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo przez Akademicki Klub Miłośników Fantastyki po „Tabun", czyli Studencką Grupę Motocyklową, Studencki Teatr „Cezar", Akademicką Orkiestrę Dętą.
 • Siatkarze AZS UWM Olsztyn pięciokrotnie zdobywali mistrzostwo Polski.
 • Uniwersytet dysponuje prawie 2960 miejscami w 11 domach studenckich. Większość akademików ma pokoje dwu i trzy osobowe. Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane jest w campusie kortowskim.
 • UWM otrzymał nagrodę „Lider Wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji" przyznawaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Weterynaria na UWM jako jedyny wydział weterynaryjny w Polsce uzyskał akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE).
 • Dogodne warunki znajdują na UWM osoby z niepełnosprawnością. Do ich dyspozycji pozostaje odpowiednio wyposażona pracownia komputerowa i wypożyczalnia specjalistycznego sprzętu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Mogą w każdej sprawie liczyć na pomoc wydziałowych opiekunów, pomoc psychologiczną, a w szczególnych przypadkach na asystenta dydaktycznego.
 • Studenci Uniwersytetu mogą rozwijać swoje zainteresowania w ponad 260 kołach naukowych.
 • UWM to Uczelnia Przyjazna Rodzicom - taki tytuł przyznało UWM Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU z Krakowa za warunki i udogodnienia oferowane młodym rodzicom, studentom i doktorantom.
 • W UWM funkcjonuje nowoczesna Pływalnia Uniwersytecka z siłownią i saunami.
 • Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM, został laureatem ogólnopolskiego prestiżowego konkursu Lumen 2015. Odebrał nagrodę w najważniejszej kategorii - lider zarządzania uczelnią.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski rozpoczął pilotażowy projekt ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą Legia Akademicka.Program, prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Obrony Narodowej.
 • Pierwsza w Polsce Akademia Biznesu, powstała w UWM. Jest to międzywydziałowa jednostka, która uczy swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy.
 • W 2017 r. na UWM ruszył specjalny program wspierający projekty studenckich kół naukowych. Studencki Grant Rektora sfinansuje m.in. prace badawcze, wydarzenia artystyczne, doświadczenia i pokazy naukowe.

 

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście