Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, Olsztyn

UWM - studia w dobrym klimacie!
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

STUDIA DOKTORANCKIE

W Uniwersytecie prowadzone jest kształcenie trzeciego stopnia - studia doktoranckie.

Oferta obejmuje:

  • 4 - letnie stacjonarne studia trzeciego stopnia w dyscyplinach naukowych: agronomia, biologia, ekonomia, filozofia, geodezja i kartografia, historia, inżynieria rolnicza, inżynieria środowiska, językoznawstwo, literaturoznawstwo, medycyna, nauki o polityce, ochrona i kształtowanie środowiska, pedagogika, prawo, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz dziedzinach nauk: teologicznych i weterynaryjnych.
  • 3 - letnie niestacjonarne studia trzeciego stopnia w dyscyplinie nauki o polityce.

Doktoranci mogą korzystać z systemu pomocy finansowej obejmującego następujące świadczenia: stypendia doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, stypendia ministra za wybitne osiągnięcia, stypendia doktorskie, stypendia ze środków Unii Europejskiej.

Posiadają również możliwość ubiegania się o świadczenia ze środków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.

W trakcie studiów doktoranci mają możliwość wyjazdów do innych ośrodków badawczych, a także korzystania z krajowych i zagranicznych programów mobilności,
np. ERASMUS+, MOST.

Szczegółowych informacji udziela: Biuro ds. Kształcenia UWM, tel. 89 523 32 87, e-mail: grygo@uwm.edu.pl

 

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście