Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, Olsztyn

UWM - studia w dobrym klimacie!
Adres: ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

STUDIA PODYPLOMOWE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie proponuje bardzo szeroki zakres kształcenia podyplomowego. Oferta studiów podyplomowych dostosowana jest do wymagań rynku pracy i spełnia najwyższe europejskie standardy. Osoby zainteresowane mają możliwość wyboru interesującej dziedziny wiedzy spośród 88 zakresów studiów nadających kwalifikacje podyplomowe.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra Uniwersytetu oraz specjaliści spoza Uczelni. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia.

W ofercie znajdują się m.in. studia z zakresu: odnawialnych źródeł energii; rolnictwa ekologicznego; sztuki projektowania i konserwacji zieleni zabytkowej; renowacji i modernizacji obiektów budowlanych; ochrony różnorodności biologicznej – oceny oddziaływania i zarządzania środowiskiem; administracji elektronicznej; hortiterapii; nowych mediów w edukacji i w kulturze; etyki; roślin i surowców zielarskich; analizy trendów; zarządzania logistyką; coachingu menedżerskiego; surdologopedii; gleboznawczej klasyfikacji gruntów i kartografii gleb; socjoterapii; edukacji inkluzyjnej; zarządzania innowacją, informacją i wiedzą w edukacji; bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Aktualna oferta studiów podyplomowych i system elektronicznej rejestracji dostępne są na stronie:

https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe

Szczegółowych informacji udzielają poszczególne jednostki realizujące studia oraz:

Biuro ds. Kształcenia UWM, tel. 89 523 33 60

e-mail: joanna.podgrodna@uwm.edu.pl

MATURA 2021 - ARKUSZE
REKLAMA
Szkoły wyższe w mieście