zmień miasto

Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - UWM, OlsztynUWM - studia w dobrym klimacie!

Wydziały - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

WYDZIAŁY NA UCZELNI: Jednolite magisterskieI stopieńI stopień (inż.)II stopieńmagisterskie
WWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUAWWEESNZNWNENEDUA
LEGENDA: W - Wieczorowe, WEE - Weekendowe, S - Stacjonarne, NZ - Niestacjonarne zaoczne, NW - Niestacjonarne wieczorowe, NE - Niestacjonarne eksternistyczne, N - Niestacjonarne, E - E-learningowe, DUA - Dualne
  Wydział Bioinżynierii Zwierząt             v         v   v     v   v            
  » Bioinżynieria Produkcji Żywności                       v                          
  » Zootechnika                       v   v     v   v            
  » Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii             v                   v                
  Wydział Biologii i Biotechnologii             v         v         v                
  » Biologia             v                   v                
  » Biotechnologia             v         v         v                
  » Mikrobiologia             v                   v                
  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa                       v   v     v   v            
  » Budownictwo                       v   v     v   v            
  » Geodezja i Kartografia                       v   v     v   v            
  » Gospodarka Przestrzenna                       v         v                
  » Inżynieria informacji                       v                          
  Wydział Humanistyczny             v                   v                
  » Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze                                 v                
  » Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna             v                   v                
  » Filologia             v                   v                
  » Filologia Polska             v                   v                
  » Filozofia             v                   v                
  » Historia             v                   v                
  » Komunikacja międzykulturowa w Europie                                 v                
  » Lingwistyka w biznesie             v                                    
  » Logopedia             v                   v                
  » Stosunki Międzynarodowe             v                   v                
  » Wojskoznawstwo             v                                    
  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa                       v   v     v   v            
  » Architektura krajobrazu                       v         v                
  » Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi                       v                          
  » Leśnictwo                       v                          
  » Ochrona środowiska                       v         v                
  » Odnawialne źródła energii                                 v                
  » Ogrodnictwo                       v         v                
  » Rolnictwo                       v   v     v   v            
  Wydział Lekarski   v                                              
  » Lekarski   v                                              
  » Lekarski (w języku angielskim)   v                                              
  Wydział Matematyki i Informatyki             v         v   v     v   v            
  » Informatyka                       v   v     v   v            
  » Matematyka             v                   v                
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej   v                                       v      
  » Weterynaria                                           v      
  » Weterynaria (oferta w języku angielskim)   v                                              
  Wydział Nauk Ekonomicznych             v   v     v   v     v   v            
  » Ekonomia             v   v               v   v            
  » Zarządzanie             v   v               v   v            
  » Zarządzanie i Inżynieria Produkcji                       v   v                      
  Wydział Nauk Społecznych             v   v               v   v            
  » Bezpieczeństwo Narodowe             v   v               v   v            
  » Pedagogika             v   v               v   v            
  » Pedagogika specjalna             v   v               v   v            
  » Pedagogika wczesnej edukacji             v   v                                
  » Politologia             v   v               v   v            
  » Praca socjalna             v   v                                
  » Socjologia             v                                    
  Wydział Nauk Technicznych                 v     v   v     v   v            
  » Energetyka                       v   v                      
  » Inżynieria bezpieczeństwa                 v     v                          
  » Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno - spożywczej                                 v   v            
  » Mechanika i budowa maszyn                       v   v     v   v            
  » Mechatronika                       v   v     v                
  » Technika rolnicza i leśna                       v   v                      
  » Technologia drewna                       v                          
  Wydział Nauk o Zdrowiu             v                   v   v            
  » Dietetyka             v                                    
  » Pielęgniarstwo             v                   v   v            
  » Położnictwo             v                       v            
  » Ratownictwo Medyczne             v                                    
  Wydział Nauk o Środowisku             v         v         v   v            
  » Gospodarowanie zasobami wodnymi                       v                          
  » Inżynieria środowiska                       v         v   v            
  » Ochrona środowiska                       v         v                
  » Rybactwo                       v         v                
  » Turystyka i rekreacja             v                   v                
  Wydział Nauki o Żywności                       v   v     v   v            
  » Gastronomia-Sztuka Kulinarna                       v                          
  » Inżynieria przetwórstwa żywności                       v                          
  » Technologia Żywności i Żywienie Człowieka                       v   v     v   v            
  » Towaroznawstwo                       v         v                
  Wydział Prawa i Administracji   v   v     v   v               v   v            
  » Administracja             v   v               v   v            
  » Administracja i cyfryzacja             v   v                                
  » Bezpieczeństwo wewnętrzne             v   v               v   v            
  » Prawo   v   v                                          
  Wydział Sztuki             v                   v                
  » Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych             v                   v                
  » Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej             v                   v                
  Wydział Teologii   v         v   v               v   v            
  » Nauki o Rodzinie             v   v               v   v            
  » Teologia   v                                              
Więcej miast » | przejdź do wersji ogólnopolskiej »
REKLAMA

Szkoły wyższe w mieście

FB dlaMaturzysty.pl reklama