zmień miasto
Jesteś tutaj:
ZNAJDŹ OFERTĘ PRACY
Rodzaj pracy
 
 
Branża
BRANŻE

Akademicki Ośrodek Kariery Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10-720 Olsztyn
ul. R. Prawocheńskiego 13
(lok. 7 i 12)
tel. +48895245184
tel. +48895246244

http://www.uwm.edu.pl/kariera

kariera@uwm.edu.pl


Akademicki Ośrodek Kariery prowadzi działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną dla studentów, absolwentów i pracowników UWM na rzecz ich rozwoju zawodowego i osobistego. Działalność AOK jako ośrodka rozwoju kompetencji podyktowana jest dynamicznie zmieniającą się sytuacją na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców względem absolwentów szkół wyższych w zakresie posiadanych przez nich kompetencji, a także koniecznością budowania wizerunku uczelni otwartej dla przedstawicieli środowiska pozaakademickiego, dzielącej się wiedzą i gotowej do współpracy nie tylko na płaszczyźnie naukowej, ale również praktycznej, zaangażowanej w budowanie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej naukę i wiedzę w procesie rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Obszary działalności Akademickiego Ośrodka Kariery:

 • poradnictwo zawodowe
 • poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości
 • diagnoza kompetencji i zarządzanie talentami
 • coaching kariery
 • konsultacje z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego
 • szkolenia i warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe
 • organizacja i prowadzenie szkoleń przygotowujących studentów do płynnego wyjścia na rynek pracy
 • udzielanie informacji o ofertach praktyk, staży oraz ofertach pracy
 • prowadzenie i rozbudowa bazy studentów objętych wsparciem
 • nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych relacji z pracodawcami
 • współpraca z pracodawcami (wsparcie w rekrutacji, organizacja spotkań, prezentacji firm na Uczelni itp.)
 • tworzenie i weryfikacja bazy danych o pracodawcach - pozyskiwanie ofert staży, praktyk,ofert pracy
 • prowadzenie dystrybucji poradników firm współpracujących
 • organizacja Targów Pracy, Otwartych Drzwi
 • wspieranie uczniów szkół średnich w podejmowaniu decyzji na temat przyszłości edukacyjnej i zawodowej

Zapraszamy do kontaktu!


REKLAMA

Polecane oferty

FB dlaMaturzysty.pl reklama